Huisarts Buwalda – Haren
Header afbeelding
Huisarts Buwalda
Nieuwe Stationsweg 12 9751SZ
Haren

Welkom op de website van huisartsenpraktijk Buwalda

Met ingang van 5 oktober 2020 is ons nieuwe adres:

Nieuwe Stationsweg 12; 9751 SZ Haren

Klik op onderstaande link voor onze vernieuwde website

https://huisartsenharen.uwartsonline.nl


Huisartsencentrum Molenweg gaat verhuizen in oktober 2020!

De drie huisartsenpraktijken (Buwalda, Knol, Vries) van de Molenweg gaan in het najaar verhuizen naar de Nieuwe Stationsweg in Haren.

Het oude kantoorpand van de Grontmij is afgelopen jaar fantastisch verbouwd tot een gezondheidscentrum.

Het is gelukt om het pand toekomstbestendig te maken. Zo wordt er gebruik gemaakt van zonne-energie, en heeft het gebouw geen gasaansluiting.

De betrokken eerstelijns zorgverleners hebben in de meeste gevallen reeds een samenwerkingsrelatie met de huisartsen.

Die samenwerking in de zorg zal naar verwachting nog verder verbeteren, waardoor er Lean, efficiënt, maatwerk geleverd kan worden.

Supertrots zijn wij, huisartsen, op onze nieuwe, moderne werkplek. Een aanwinst voor het dorp!

 

Per 5 oktober 2020 hopen we de deuren van de huisartsenpraktijk daar te openen.

Kijk alvast op de gemeenschappelijke website: www.gezondheidspleinharen.nl

 

Missie/ visie Gezondheidsplein Haren:

Initiatief nemende huisartsen Buwalda en Knol hebben hun missie en visie voor zorg geformuleerd (2018):

Missie: Leveren van laagdrempelige, voor iedereen toegankelijk, levensloopbestendige, excellente zorg aan de inwoners van de regio Haren.

Visie:  Als initiërende zorgverleners willen wij, met de vestiging van een goed bereikbaar en toegankelijk gezondheidscentrum aan de Nieuwe Stationsweg in Haren, excellente levensloopzorg bieden voor de inwoners van de regio Haren.
Deze zorg wordt geboden vanuit het concept positieve gezondheid en vanuit een bestaand gebouw dat verbouwd gaat worden op een duurzame manier.
Gestreefd wordt naar het realiseren van een modern, groenen energie-neutraalgebouw.
Zo is niet alleen de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener duurzaam, maar wordt ook de zorg geleverd vanuit een duurzaam pand.
Door de bundeling van relevante eerstelijns disciplines en maatschappelijke voorziening en in een centrum willen we de zorg dichterbij de mens brengen, de communicatie tussen de verschillende zorgverleners bevorderen en een platvorm voor gewenste innovatie creëren.

 

Huisartsencentrum Molenweg is moving in October 2020!

The three GP practices (Buwalda, Knol, Vries) of the Molenweg will move to the Nieuwe Stationsweg in Haren in the autumn.
The old office building of the Grontmij has been fantastically converted into a health center last year.
We succeeded in making the building future-proof. For example, solar energy is used, and the building has no gas connection.
In most cases, the primary care providers involved, already have a cooperative relationship with the general practitioners.
This collaboration in healthcare is expected to improve even further, so that Lean and efficient customization can be delivered.
We are very proud of our new, modern workplace. An asset to the village!

We hope to open the doors of general practice there on October 5, 2020.

Have a look at the shared website: www.gezondheidspleinharen.nl